Κιτ συντήρησης & καθαρισμού

Καθαρισμός & εξοπλισμός ανανέωσης

Ο περιοδικός καθαρισμός και η ανανέωση του βερνικωμένου στρώματος είναι οι βάσεις για την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ξύλινων επιφανειών . Το kit επιδιόρθωσης της Renner Italia είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πόρτες εισόδου, παράθυρα και ρολλά που είναι βερνικωμένα με διάφανο ή έγχρωμο σύστημα βαφής.Χρησιμοποιώντας το ουδέτερο απορρυπαντικό νερού T. Clean RR1050 και το tower νερού T. Top+RR1250, και τα δύο υπάρχουν στην RIO Verde σειρά. Οι ξύλινες επιφάνειες δεν θα γεράσουν ποτέ.

Καθαρισμός

Στόχος: Ο καθαρισμός των ξύλινων επιφανειών που είναι εκτεθειμένος εξωτερικά είναι η πρώτη βασική εργασία που πρέπει να εφαρμοστεί για τη σωστή συντήρηση. Η βροχή, η ατμοσφαιρική μόλυνση και το παραθαλάσσιο περιβάλλον επιταχύνουν τη διαδικάσια φθοράς του βερνικιού. Η αφαίρεση των λιπαρών υλικών, της σκόνης, του νέφους και οτιδήποτε άλλου που υπάρχει πάνω στο φίλμ ήδη παρουσιάζει σημαντική φροντίδα για την επιφάνεια

T. Clean Απορρυπαντικό

Υλικό: Απορρυπαντικό ουδέτερο με βάση το νερό T. Clean RR1050, ύφασμα με μικροίνες.
Μέθοδος Χρήσης: Ψεκάστε το απορρυπαντικό στην επιφάνεια του παράθυρου. Τώρα στεγνώστε χρησιμοποιώντας ένα παν.
Συχνότητα: Κάθε έξι μήνες σε φυσιολογικές συνθήκες, πριν τη χειμερινή περίοδο και πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Στην περίπτωση πολύ επιθετικών περιβαλλοντικών συνθηκών, ο καθαρισμός πρέπει να είναι πιο εντατικός.