επιβραδυντικά βερνίκια

Επιβραδυντικά Βερνίκια

Τα επιβραδυντικά βερνίκια της Renner Italia επιτυγχάνουν την καθυστέρηση της εξάπλωσης της φωτιάς στα ξύλινα μέρη, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Συμμορφώνονται με τους κανόνες αντίδρασης ή και αντίστασης της πυρκαγιάς, που προσδιορίζονται από το νόμο και πληρούν όλες τις προδιαγραφές διαθέτοντας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ως προς την ποιότητά τους.

Παράλληλα και τα έγχρωμα τελειώματα (χρωμοκατάλογος) υπάγονται στην Class 1-RAF-P με πιστοποιητικά από επίσημους οργανισμούς.
Τα επιβραδυντικά βερνίκια είναι χρήσιμα για δημόσιες υπηρεσίες όπως αερολιμένες, σταθμοί τρένων, ξενοδοχεία, τράπεζες, μουσεία και όλα τα δημόσια κτίρια.

Scroll to Top