Επιβραδυντικά Βερνίκια

Τα βραδύκαυστα βερνίκια της Renner Italia επιτυγχάνουν την καθυστέρη της εξάπλωσης της φωτιάς στα ξύλινα μέρη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Συμμορφώνονται με τους κανόνες αντίδρασης ή και αντίστασης της πυρκαγιάς που προσδιορίζονται από το νόμο και πληρούν όλες τις προδιαγραφές διαθέτοντας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ως προς την ποιότητά τους.

Παράλληλα και τα έγχρωμα τελειώματα (χρωμοκατάλογος) υπάγονται στην Class 1-RAF-P με πιστοποιητικά από επίσημους οργανισμούς.
Τα προϊόντα επιβράδυνσης πυρκαγιάς είναι χρήσιμα για δημόσιες υπηρεσίες όπως αερολιμένες,σταθμοί τραίνων,ξενοδοχεία,τράπεζες,μουσεία και όλα τα δημόσια κτίρια.

Scroll to Top