Όροι και Προϋποθέσεις

O διαδικτυακός τόπος www.rennerhellas.com  (εφεξής «διαδικτυακός τόπος») ανήκει στην εταιρία «RENNER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΞΥΛΟΥ» με ΑΦΜ 998387980 και ΓΕΜΗ 059120504000, που εδρεύει στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 15 τηλ. 2310689051-2(εφεξής «η Εταιρία»). Στον διαδικτυακό αυτό τόπο η Εταιρία προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα της, τα προϊόντα της καθώς και τη δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς αυτών (προϊόντων). Η Εταιρία έχει δικαίωμα, να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους χρήσης, που είναι αναρτημένοι στον ως άνω διαδικτυακό τόπο κατά την απόλυτη κρίση της. Οι Όροι Χρήσης ενημερώθηκαν την 21/9/2020.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.rennerhellas.com αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας. Σε αυτόν εκτίθενται επίσης σήματα, ονόματα και άλλα προϊόντα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η αποθήκευση του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα και η εκτύπωση αυτού για προσωπική – μη εμπορική – χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα της Εταιρίας ή και τρίτων και δεν θα τροποποιείται το περιεχόμενο. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και γενικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου να είναι σαφές, ακριβές και κατανοητό από τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών του ιστότοπου για τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων καθώς και τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια. Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» σε άλλους διαδικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την λειτουργία τους, η δε Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών απλά και μόνο λόγω της προβολής τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακώλυτη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου. Παρόλα αυτά ενδέχεται να παρουσιαστεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος αυτού για λόγους συντήρησης/επικαιροποίησης/αναβάθμισης ή εξαιτίας βλάβης/αδυναμίας του δικτύου ή μεγάλου αριθμού επισκεπτών καθώς και για άλλους λόγους.

COOKIES
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί στον διαδικτυακό της τόπο cookies για την αναγνώριση καθώς και για την βελτίωση αλλά και τη διευκόλυνση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους marketing. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση cookies και τις επιλογές περιορισμού και/ή απενεργοποίησής τους είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Cookies που περιέχεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας (βλ. κατωτέρω).

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας είναι διαθέσιμη εδώ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα που διατίθενται μέσω των φυσικών καταστημάτων μας. Παραγωγός των προϊόντων είναι η εταιρία Renner Italia.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Προκειμένου ο Χρήστης να υποβάλλει παραγγελία θα πρέπει να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχοντας μεταξύ άλλων τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), η οποία θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. O κωδικός πρόσβασης που επιλέγει ο Χρήστης είναι προσωπικός για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις, που διενεργούνται μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης του.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να πατήσει το κουμπί “Προηγούμενο Βήμα”, ώστε να επιστρέψει στο προηγούμενο βήμα της διαδικασίας. Σε περίπτωση που έχετε φτάσει στο τελευταίο στάδιο, πριν την τελική καταχώρηση της παραγγελίας σας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί “cancel-ακύρωση” που θα εμφανιστεί σε ειδικό παράθυρο που ανοίγει με σκοπό να επιβεβαιώσει την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Πατώντας το κουμπί αυτό, διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία της παραγγελίας. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία καλώντας στο τηλέφωνο 2310689051-2 (αστική χρέωση) ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rennerhellas.com , ώστε η Εταιρία να ακυρώσει την παραγγελία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Παραλαβή από φυσικό κατάστημα
Στην περίπτωση που ο Χρήστης/Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα από το φυσικό κατάστημα μας, κατά την παραλαβή της παραγγελίας πρέπει να επιδείξει έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π) και να διαθέτει τον αριθμό της παραγγελίας. Οι παραγγελίες θα πρέπει να παραλαμβάνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωσή τους, άλλως η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Αν ο Χρήστης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε θα πρέπει να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rennerhellas.com  με τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει την παραγγελία, το δε τρίτο πρόσωπο κατά την παραλαβή θα πρέπει να επιδείξει έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά τα ανωτέρω. Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθά τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης
Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, η αποστολή διενεργείται από μεταφορέα, που υποδεικνύει η Εταιρία. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής επιβαρύνει τον Πελάτη. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα επιδεικνύει στον μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) καθώς και έγγραφο ταυτοπροσωπίας, όπως ως άνω ορίζεται. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε θα ισχύει ό,τι και στην περίπτωση της παραλαβής από φυσικό κατάστημα. Επειδή μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, αυτός οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθά τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών προσδιορίζεται στην παραγγελία. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας δηλαδή σε γεγονότα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της Εταιρίας, δεν είναι λογικά δυνατό να προβλεφθούν και οι συνέπειές τους δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να ξεπεραστούν, όπως τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται οι θεομηνίες, πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, δολιοφθορές, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, απεργίες, σεισμοί, επιδημίες. Η Εταιρία θα ενημερώσει εγγράφως τον Πελάτη στο email που αυτός έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας για την ύπαρξη γεγονότος ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας δεν αποτελεί παράβαση της σύμβασης, ούτε δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης. Εάν τέτοια γεγονότα ανωτέρας βίας διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος (Εταιρία ή Πελάτης) έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως και στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το τυχόν καταβληθέν τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

ΤΙΜΕΣ
Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μας. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Στην περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει τέτοια σφάλματα όπως π.χ. η αναγραφόμενη τιμή κάποιου προϊόντος εμφανίζεται ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή, προτείνεται πριν προχωρήσει στην παραγγελία του να επικοινωνήσει με την Εταιρία τηλεφωνικά ή με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rennerhellas.com Εάν η Εταιρία διαπιστώσει ότι η τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχει παραγγείλει ο Πελάτης είναι εσφαλμένη, τον ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν κι Πελάτης έχει τη δυνατότητα είτε να επιβεβαιώσει εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Πελάτη, η Εταιρία θα θεωρήσει ότι η παραγγελία έχει ακυρωθεί και θα του επιστρέψει κάθε ποσό που έχει πληρώσει. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τις τιμές των προϊόντων, χωρίς η αλλαγή αυτή να επηρεάζει τις παραγγελίες, που έχουν ολοκληρωθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή μιας παραγγελίας γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
• Αντικαταβολή με μετρητά (Για παραγγελίες έως __ευρώ η αντικαταβολή χρεώνεται με ευρώ. Για παραγγελίες _ ευρώ και πάνω η αντικαταβολή είναι ΔΩΡΕΑΝ.): Τα προϊόντα αποστέλλονται με courier και το αντίτιμο πληρώνεται κατά την παραλαβή. 
• Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ο Πελάτης θα πρέπει να αναφέρει στην αιτιολογία της κατάθεσης στην τράπεζα το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό παραγγελίας. Στην συνέχεια αποστέλλει το αποδεικτικό κατάθεσης με fax 2310689051-2 ή μέσω e-mail στο info@rennerhellas.com. Nα σημειωθεί ότι σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων η χρέωση σύμφωνα με το τιμολόγιο κάθε τράπεζας επιβαρύνει τον καταθέτη.
• Με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
H ασφάλεια των πληρωμών δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση για εμάς. Αποτελεί αυτοσκοπό. Όλες οι online πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας γίνονται στο ασφαλές προστατευόμενο (secure) περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας.
Όλες οι online πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η Εταιρία μας πέρα από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα συστήματα κι είναι σε άμεσα επαφή με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, υιοθετεί το πιο σύγχρονο πιστοποιημένο διαδικτυακό σύστημα πληρωμών.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως από την σύμβαση πώλησης εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο που υποδείχθηκε από αυτόν αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο Πελάτης οφείλει να αποστείλει email στην Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rennerhellas.com όπου θα δηλώνει σαφώς την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν τα προϊόντα έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή πρόκειται για σαφώς εξατομικευμένα προϊόντα β) εάν τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή διότι αποσφραγίσθηκαν μετά την παράδοση γ) εάν τα προϊόντα μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους αναμείχθηκαν με άλλα στοιχεία δ) εάν τα προϊόντα μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε με άθικτη την συσκευασία του και χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει, μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, που συνόδευαν αυτό κατά την παράδοσή του. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβασης πώλησης. Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στο φυσικό κατάστημα της Εταιρίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα προϊόντα αποστέλλοντάς τα στην Εταιρία, θα επιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής των προϊόντων. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των προϊόντων που επιστράφηκαν από την Εταιρία κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του Πελάτη, η Εταιρία θα επιστρέψει κάθε πληρωμή, που έλαβε από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία θα ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής, ώστε η τράπεζα να προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς την Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ενέργειες της Τράπεζας, όσον αφορά την επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟЇΟΝΤΑ
Σε περίπτωση ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας των προϊόντων ο Πελάτης έχει όλα τα δικαιώματα από τις υπάρχουσες διατάξεις και νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης και προστασίας του καταναλωτή. Στην περίπτωση που το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν, να βρίσκεται στην κατάσταση, που παρελήφθη από τον Πελάτη και η συσκευασία του να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν. Για την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρία και των χρημάτων στον Πελάτη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Πελάτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΠΕΛΑΤΗ
Ο Χρήστης υποχρεούται: α) Να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρίας για πράξεις, που τιμωρούνται με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο β) Να μην προσβάλει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας γ) Να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών ή επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού δ) Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη ε) Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον στ) Να τηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το μοναδικό αναγνωριστικό όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασής του (password) στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης/Πελάτης διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του username και του password του οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rennerhellas.com. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αναγνωριστικού ονόματος (username) και τον κωδικό πρόσβασής (password) τους πελάτη, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή ζ) Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session) η) Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που δίνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
H Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και τους όρους συναλλαγών. Ο Χρήστης πρέπει να ελέγχει τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές. Η χρήση της ιστοσελίδας από τον Χρήστη μετά τη δημοσιοποίηση των αλλαγών αποτελεί αποδοχή και συμφωνία των αλλαγών. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσει την χρήση του διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΕΔ)
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ 70330οικ./09.07.2015 (ΦΕΚ β’ 1421/09.07.2015, Κανονισμός (ΕΕ) 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1051 της Επιτροπής, Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) προβλέπεται η δυνατότητα επίλυσης διαφορών σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή με την παρέμβαση ενός φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Ο πελάτης που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα) μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/. Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα τηλ.: +30 2106460284, fax: 30 2106460784, email: info@eccgreece.gr.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Για την δικαστική επίλυση των διαφορών σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και των Χρηστών/Πελατών αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Scroll to Top