• Εφαρμόζεται με σπρέι και κουρτίνα
 • Άχρωμη μεμβράνη
 • Υψηλή απαλότητα στην αφή
 • Άριστη ομοιομορφία
 • Υψηλή σκληρότητα επιφάνειας
 • Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα
 • Προστατεύει το υπόστρωμα από φαινόμενα κιτρινίσματος
 • Υψηλή ταχύτητα στεγνώματος: ιδανική για γρήγορους κύκλους με αναγκαστική ξήρανση όπως αυτά που είναι τυπικά για τη βαφή πορτών
κουζίνα μαρμάρινη
ξύλινη σειρώμενη πόρτα
 • Άχρωμο φιλμ: διατηρεί τη φυσική εμφάνιση του ξύλου
 • Υψηλή αντοχή στο κιτρίνισμα
 • Χάρη στη δράση των κατάλληλων φίλτρων UV, προστατεύει το ξύλο από κιτρίνισμα που προκαλείται από το ηλιακό φως
 • Ιδανικό για χρηση σε ανοιχτού πόρου και ελαφρά ξύλα για να μείνουν φυσικά, όπως δρυς, σημύδα, βελανιδιά, σφενδάμι.
Scroll to Top